Projects Directory : CakePHP + AJAX +MySQL social networking complex site development - CakePHP - poprawa leyautu, zainstalowanie/stworzenie kilku dodatków