Κατάλογος Εργασιών : computers tecnology, mobiles phone, hardware software. - open to bidding - Computing and programming with MATLAB