Κατάλογος Εργασιών : computer vision homework - Computer vision to detect human musculoskeletal joints using a smartphone camera