Κατάλογος Εργασιών : Computer vision library creation including rotation/scale invariant template matching - Computer Vision via MATLAB