Κατάλογος Εργασιών : completion - Completion of 3D toothbrush design