Κατάλογος Εργασιών : Completely WordPress Template Customization -- 2 - Completing a 85%-developed real estate and ecom portal.