Κατάλογος Εργασιών : Compose a custom score for short animation (5 minutes long) - Compose and animate a 2D Motion Graphics video