Κατάλογος Εργασιών : Complete a small clojure program - Complete a stats module