Κατάλογος Εργασιών : comparing traditional clustering method with the mutual information method - Comparision website