Κατάλογος Εργασιών : Compiling and using Ming 0.4.0.beta4 Release to build dynamically a swf movie(repost) - Compiling Email address