Κατάλογος Εργασιών : Community Manager Freelance - Community Manager Moda, Pago Mensual