Κατάλογος Εργασιών : Command Line Video Splitter - command sub functions