Κατάλογος Εργασιών : Color Picker Javascript - color replacement