Κατάλογος Εργασιών : Collect Emails from german speaking People - Collect emails of computer science students and professors