Κατάλογος Εργασιών : Collect Data based on links, keywords (like Yahoo Pipes) and Store it in SharePoint - Collect data from a site