Κατάλογος Εργασιών : coding task2 in C++ - Coding to position text over video background