Κατάλογος Εργασιών : Coding a Website - JS, CSS, HTML - Coding an Autoresponder for Simplenews in Drupal 7