Κατάλογος Εργασιών : C++ program needed - c++ program tha simulates the service of jobs(programs) by the CPU of a multi-user computer