Κατάλογος Εργασιών : C++ libnice program - C++ Linked List Problem