Κατάλογος Εργασιών : C++ language Lab - C++ Lightning Simulator