Κατάλογος Εργασιών : C/C++ IRC client for factory hardware controller statistic monitoring - C/C++ or Perl Or Java program for LCS algorithm