Κατάλογος Εργασιών : Code static html template into laravel blade template system - Code that Combines Images into Collage