Κατάλογος Εργασιών : Code in Latex - Code Injection + Debug protection