Κατάλογος Εργασιών : Code in C required for technology mapping of a given complex circuit of LOGIC GATES - Code in python whoosh