Κατάλογος Εργασιών : Code for kernel driver to prevent mouse movements and clicks by programs 2 - code for one of the projects