Κατάλογος Εργασιών : Cloud Solution API Integration & Website creation - cloud storage authentication api and shell push script