Κατάλογος Εργασιών : Cloud and Tablet Based POS with Offline Capability - Cloud application to store files in prefix folders