Κατάλογος Εργασιών : clustering - clustering ID images in python