Κατάλογος Εργασιών : click to call in a clickable image (link) on facebook - Click to Dial From Chrome using Asterisk PBX (VoIP) - Repost