Κατάλογος Εργασιών : Client-server - Client-server file parser in python