Κατάλογος Εργασιών : Client Communication App - Client Coordinator