Κατάλογος Εργασιών : clean up reporting & graph page, make mobile ready - Clean up some code to speed up site, based on Google Analytics report