Κατάλογος Εργασιών : Clean up a Wordpress Theme - Clean up an existing project for automatically building template websites