Κατάλογος Εργασιών : classic asp page > if user liked my asp fan page - classic asp project 1