Κατάλογος Εργασιών : Classic ASP email issue with french characters - Classic ASP Function - Hex encoded binary string to text