Κατάλογος Εργασιών : CKEditor plugin that inserts PHP code and creates marker(repost) - ckFinder - simulate refresh on click