Κατάλογος Εργασιών : circuit theory (Energy-Storage Elements (Inductance & Capacitance)) - CircuitMaker - Basic Circuit