Κατάλογος Εργασιών : Circuit Board an USB port programming Windows (FTDI driver), FTDi USB converters (USB-FIFO, USB-RS232) Custum Game Pad Circuit Board Programming - Circuit Board Design [Audio speaker/sub Crossover/Filter and audio time delay]