Κατάλογος Εργασιών : C#/C++ Trading Program Minor Modifications - c#/vb multithreaded scraper