Κατάλογος Εργασιών : C# Image Processing Software (OCR, Image Detection, screen capture, DirectX) - C# Integration project / French required