Κατάλογος Εργασιών : Chinese to English - Small work (about 150 to 200 words) - Chinese to english data entry of business contact details -- 2