Κατάλογος Εργασιών : Chinese administrative assistant (2 hours per day) - Chinese and Russian Voice over for an explainer video (1:20min)