Κατάλογος Εργασιών : Chinese Virtual Assistant Required - Chinese Voice Over on 9 Videos Total 4600 Words in 24-32 Hours

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες