Κατάλογος Εργασιών : chinese posting in forum for real estate - Chinese proofreader required for a short survey (less than 900 words)