Κατάλογος Εργασιών : checkout process personalisation 2 - Checkout transparente no Shopify + Pequena mudança nos Product Cards no mouse hover. -- 2