Κατάλογος Εργασιών : check reader prototype - Check Script