Κατάλογος Εργασιών : Changing Arduino serial communication code to Ethernet commu - Changing circuit board in a control box see attached