Κατάλογος Εργασιών : Changing an existing CSV file into a shopify-CSV file. - changing back grounds of paths in Illustrator