Κατάλογος Εργασιών : CHANGES TO WORD PRESS THEME - Changes to wordpress script