Κατάλογος Εργασιών : Charector and Logo Design - Charge.com integration with OSC